Kaja Kosec

Kaja  je magistrica teologije in je  specializirana za področje poslovne etike in dialoške komunikacije. Znanje je nabirala na priznani belgijski univerzi Leuven. Po študiju se je dodatno usposobila za transformativno mediatorko.

Kaja je ustanoviteljica zavoda Za dialog, kjer izvaja coachinge in izobražuje v dialoških veščinah, mediacijskih tehnikah, poslovni etiki in vodstvenem značaju.

Zaveda se, da je edukacija pomembna in nujna tudi v odrasli dobi, zato so vse vsebine avtorsko prilagojene odraslim izobraževalcem. Izobraževanja so vedno interaktivna, zajemajo primere praks in so odprta za aktivno sodelovanje.